Dự Đoán Miền Bắc Ngày 26 Tháng 12

Năm 1954, nhà nước phát hành "thông báo về hoạt động thể dục Lao động và các môn thể thao khác trong cơ quan chính phủ".